Mainosta

Iso Numero on aidosti vaikuttava, journalistisin kriteerein toimitettu aikakauslehti, jonka missiona on luoda positiivisia ratkaisuja Suomen kaduilla näkyvään eriarvoisuuteen.

Isoa Numeroa saa myydä kuka tahansa, joka tarvitsee lisätuloja tiukan paikan tullen. Vuonna 2018 Ison Numeron myyjät ansaitsivat yhteensä yli
 140 000 euroa.

Mainostaminen Ison Numeron sivuilla on yhteiskuntavastuun ilmaus ja näkyvä kannanotto eriarvoisuutta vastaan. Lehti tavoittaa suoraan käteen myytynä kiinnostavan ja aktiivisen kohderyhmän. 
Ison Numeron brändi on vahva ja tunnettu tavoitellussa kohderyhmässä.

Isoa Numeroa lukevat yhteiskunnallisesti valveutuneet, sosiaalisella omallatunnolla varustetut kaupunkilaiset. Heille lehden ostaminen on kannanotto sosiaalisen oikeudenmukaisuuden puolesta. Lehden lukijoita yhdistää kiinnostus eettisiin ja ekologisiin kulutusvalintoihin. He ovat aktiivisia ja kriittisiä kuluttajia ja mielipidevaikuttajia omissa verkostoissaan. Ison Numeron lukijat ovat kiinnostuneita kulttuurista, kaupungista ja tapahtumista ympärillään.

Vuonna 2019 Iso Numero ilmestyy yksitoista kertaa vuodessa noin 4 000 kappaleen painoksella. Lehdet myydään irtonumeroina julkisilla paikoilla lähinnä pääkaupunkiseudulla. Myyjätilanteesta riippuen sitä on saatavilla vaihtelevasti myös muissa suurissa kaupungeissa.

Tarkemmat mediatiedot:

Maria Halonen
+358 45 346 6050
maria.halonen@isonumero.fi

Ilmestymisaikataulu ja aineistopäivät vuonna 2018

Aineistopäivä                    Lehti ilmestyy                      

10/18 ma 12.11.                 pe 7.12.

Ilmestymisaikataulu ja aineistopäivät vuonna 2019

Aineistopäivä                    Lehti ilmestyy                      

1/19 ma 5.12.                   pe 4.1.
2/19 ma 18.1.                   pe 1.2.
3/19 ma 15.2.                  pe 1.3.
4/19 ma 22.3.                  pe 5.4.
5/19 ma 18.4.                  pe 3.5.
6/19 ma 24.5.                  pe 7.6.
7/19 ma 7.6.                     pe 2.8.
8/19 ma 23.8.                  pe 6.9.
9/19 ma 20.9.                  pe 4.10.
10/19 ma 18.10.               pe 1.11.
11/19 ma 22.11.                pe 5.12.

 

Mediakortti 2019