Tukea ja lämpöä

Ison Numeron toimitus mykistyi, kun joukkorahoituskampanjamme päättyi helmikuun alussa: keräsimme yhdessä 16 235 euroa. Kiitos jokaiselle joka osallistui tsemppaamalla, sosiaalisen median viestejä välittämällä tai rahalla.

Ihan ensitekonamme palkkasimme Irina Kostovan kahdeksi työvuoroksi pakkaamaan ja postittamaan lehtiä vastikkeiden ostajille. Irinalle lehden myyminen alkaa olla vaikeaa, joten mahdollisuus lisätuloihin oli todella iso juttu.

Iso juttu on joukkorahoitus myös meille ja muille myyjille. Sen myötä on selvää, että lehti ilmestyy vuonna 2018 kuukausittain (kesää lukuunottamatta). Monet muut projektit ovat vielä aluillaan, mutta kerromme niistä lisää myöhemmin.

* * *

Moni on huomannut, että lehden kansihinta on nyt 10 euroa entisen viiden euron sijaan. Hinnankorotukselle on muutamia painavia syitä.

Ihan alussa Iso Numero ilmestyi kerran vuodessa. Sitä tehtiin talkoovoimin ja omilla tuloilla kuitattiin pelkästään lehden painolasku. Emme tekijöinä tehneet muuta: ei ollut myyjäliivejä tai -kortteja, ei koulutusta tai opastusta kaupungin parhaille myyntipaikoille. Kaupunkilaisilla ei myöskään ollut vaikkapa puhelinnumeroa, johon soittaa ongelmista.

Vuosien aikana sekä kaupunki että lehti ovat muuttuneet paljon. Teimme töitä viime vuonna jo 200 ihmisen kanssa, joista useille kymmenille Iso Numero on tärkein toimeentulon lähde. Jokaisen myyjän on vaikea tai jopa mahdotonta löytää töitä muualta.

Kannamme toimituksena suurta vastuuta niin lehden kuin myyjien hyvinvoinnista. Myyjäliivien ja koulutusten lisäksi tapaamme nykyisin työksemme myyjiä päivittäin. Keskustelemme kauppojen, viranomaisten ja muun muassa turvallisuusfirmojen kanssa siitä, miten voimme tehdä paremmin yhteistyötä.

Kaikki tämä työ tarkoittaa, että Iso Numero on kasvamassa lapsenkengistään aidoksi muutoksen tekijäksi. Kansihinnalla voimme varmistaa, että toimintamme on kestävällä pohjalla myös tulevaisuudessa.

* * *

On tärkeää on myös muistaa, että puolet rahasta menee suoraan myyjälle. Lehden myynti kadulla ja pakkasessa on aidosti kovaa ja rehellistä työtä. Toimituksen mielestä hinnassa tulee näkyä myös reilu korvaus paljon selkeämmin.

Jokaisella ostetulla lehdellä on aito vaikutus sitä myyvän henkilön päivään ja elämään pitkällä tähtäimellä. Sinä voit tukea myyjiä  ostamalla lehden silloin kuin se on sinulle mahdollista.

Hannele Huhtala on Ison Numeron päätoimittaja.

Tämä on Ison Numeron ilmainen näytejuttu. Iso Numero on kaduilla myytävä aikakauslehti, joka tarjoaa vähävaraisille mahdollisuuksia toimeentulonsa parantamiseen. Lehteä myyvien ihmisten on usein vaikea tai mahdotonta löytää töitä muualta. Myyjät pitää itsellään puolet kansihinnasta.